ציור 2.פנים שער־הזהב (מתוך: פרגוסון, להלן, הערה 29 )