ציור 1.הקטע הדרומי־המערבי של מפת קתרווד (לקוח מן המפה הגדולה בקנה־מידה 1:1420 )