מפות המדידה הראשונות של ירושלים

מפות המדידה הראשונות של ירושלים א . ראשית מיפויה של ירושלים עד ראשית המאה הי"ט כמעט לא נחקרה ירושלים מבחינה מדעית , ורק במחצית הראשונה של המאה הזו החל , למעשה , מחקר העיר . מפות המדידה הראשונות של העיר נעשו לראשונה רק באמצע המאה ההיא . מגמת המאמר שלפנינו היא לסקור מפות חלוציות אלו , לציין את התנאים שבהם נעשו ולהעריך את חשיבותן . תשומת לב מיוחדת נקדיש לאחת מהן , הלוא היא המפה הבלתי ידועה של _פרדריק קתרווד , שעד כה כמעט לא נכתב עליה דבר . מפה זו מעוררת עניין רב גם בזכות האיש המקורי ששרטט אותה - האדריכל קתרווד , שפנה לארכיאולוגיה ולימים מילא תפקיד חשוב במחקרן של התרבויות הקדומות של אמריקה המרכזית , ובמיוחד בגילוי האתרים של תרבות המאיה . נדון במפת קתרווד יחד עם מפות המדידה הראשונות האחרות של העיר , עד למפה המפורטת הידועה של צ'ארלז וילסון משנת , 1864 5 שלא תידון כאן . נעמוד על חשיבותן של כל המפות , הן לשעתן הן היום . הרישומים השונים של העיר ירושלים מלפני המאה הי"ט הם בדרך כלל ציורים ותחריטים בעלי ערך רב מבחינה אמנותית , ולעתים אף מבחינה היסטורית , אך הם רחוקים מאוד מתיאור כארטוגראפי נכון של...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים