משלחת המחקר של ויליאם פ' לינץ' לים המלח, 1848-1847

משלחת המחקר של ויליאם פ' לינץ' לים המלח , 1848-1847 1848 דומה מטעם כי אחד צי מסיורי ארצות החקר הברית החשובים , בפיקודו ביותר של סגן בארץ ויליאם הקדושה פי לינץ היה ' ( ו המסע _01 מ _(^ שנערך . י אזור בשנים בקעת 1847 הירדן - וים המלח לא נחקר כלל מבחינה מדעית עד ראשית המאה התשע עשרה . מפות נהר הירדן , ים המלח והכינרת לא היו עד אז אלא סרטוטים בלבד , ללא דיוק ופירוט . הצומח , החי ויתר היסודות הגאוגרפיים באזור לא נחקרו עדיין . נוסעים רבים ביקרו אמנם באזור זה לפני מסעו של לינץ ; אבל איש לא מיפה כהלכה את השטח בשלמותו . מפת המדידה הראשונה של ארץ ישראל , מפת ז'אקוטין שסורטטה בידי משלחת צבאית צרפתית בזמן הפלישה של נפוליון לארץ ישראל בשנת , 1799 תיארה נכונה רק חלק קטן של עמק הירדן מדרום לכינרת ואת החוף המערבי של הימה . הניסיון הראשון לחקור את נהר הירדן ואת ים המלח נעשה בשנת 1835 בידי אירי צעיר , כריסטופר קוסטיגאן ( ת . ( _005 ( 11 § 3 הוא סקר כמה קטעים בירדן ובים המלח , בלוויית ספן מלטזי , עד שחלה בקדחת ומת בלי להשאיר דוח כתוב על חקירותיו . שמונה חודשים אחרי * מאמר זה נכתב בעת שהותי בשנת שבתון במח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים