חלוצי המחקר המדעי בארץ ישראל בראשית המאה התשע עשרה: אולריך יאספר זטצן וג'ון לואיס בורקהרדט

חלוצי המחקר המדעי בארץ ישראל בראשית המאה התשע עשרה : אולריך יאספר זטצן וג'ון לואיס בורקהרדט מבוא ארץ ישראל , הארץ הקדושה , קדמה לארצות מזרחיות אחרות כמוקד להתעניינות העולם . מאז צאתם לגולה , היהודים לא חדלו לערוג לארץ ולהתפלל לשובם אליה ; בעיני הנוצרים האזור היה תמיד י הארץ הקדושה ; המוסלמים דירגו את ירושלים שלישית בין הערים הקדושות להם מאז ראשית דתם , והיא הייתה יעד חשוב של עלייה לרגל . ואולם מנקודת הראות המדעית , הארץ הקדושה נשארה 11 _^ ח _00 § ת _-36 1 ח _16 לחלוטין עד תחילת המאה התשע עשרה . רק נוסעים אירופיים מעטים הצליחו לבקר בארץ הקדושה מאז תום מסעי הצלב ועד פלישת נפוליון לאזור ( בשנת . ( 1799 איש המערב לא מצא עוז בנפשו במשך מאות שנים לבקר ברוב אזורי הארץ הזאת , והרבה אתרים נודעים נתכסו באבק הדורות פשוטו כמשמעו . לא היו מפות מפורטות ומדויקות , אלא רק סרטוטים כלליים של הארץ . עולם הטבע , הצומח , החי והקרקע לא נודע כלל , ובעיקרו של דבר המלומדים לא הכירו את תכונותיו הפיזיות של האזור . הארץ הקדושה חשפה כמה מסודותיה במאה התשע עשרה . עוברי אורח , נוסעים , משלחות חקר וקבוצות מדענים הקד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים