חלק שלישי ספרות' הנוסעים ' המערביים: מקורות, מפות, איורים ודימויים