ניסיון לאומדן מאזן המים של אגם הלשון

ניסיון לאומדן מאזן המים של אגם הלשון בקע הירדן והאגם שבקצהו , ים המלח , יכולים לשמש אמת מידה לשינויים האקלימיים שחלו במזרח התיכון בעידן הפלייסטוקן ובעידנים המאוחרים יותר . בתכונה זו הכירו כבר גאומורפולוגים וקלימטולוגים . המאמר הנוכחי הוא ניסיון לתרום לידע הקיים על אקלים הפלייסטוקן במזרח התיכון , וזאת בעזרת ניסוי חישובי בהידרולוגיה יישומית . בפרק זמן מסוים בעידן הפלייסטוקן היה בקע הירדן התחתון מכוסה באגם _פנים ארצי שישנן עדויות גאומורפולוגיות על שטחו וגובהו המרביים . מאחר שלאגם זה לא היה מוצא , בדומה לים המלח היום , שטחו וגובהו נבעו מהשפעת יסודות אקלימיים וערכיהם המספריים באותו זמן . מדובר במשקעים שירדו על האגם ועל אגן ההיקוות שלו ובהתאיידות מהאגם . במאמר זה נעשה ניסיון להכניס תיקונים בערכים המספריים של היסודות הללו . תיקונים כאלה עשויים לעלות בקנה אחד עם ההנחות הרווחות עתה על אקלים המזרח התיכון בכלל וארץ ישראל בפרט , בתקופה שאגם הלשון היה בגודלו המרבי . חישוב מאזן המים מבוסס על שתי הנחות מקובלות : היעדר שינויים באגן ההיקוות וכן הדמיון הכללי בתכונות האקלים באזור הנידון , מזמן קיום האגם ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים