תמונה 4.האפיק הקודם של הירדן נראה בתצלום אויר משנת ארבעים