מפה 1.החוף הדרומי של הכנרת ושפך הירמוך לירדן 1.האפיקי הקדום של הירדן. 2. אפיקי הירדן והירמוך לפני בניית מפעל נהריים. 3.גבול מעבר חריף בין כיכר הירדן והעמקים האלוביאליים של הנהרות. 4.גבול מעבר מתון בין כיכר הירדן והעמקים האלוביאליים של הנהרות.