תמונה 3.מטע בננות בשדות מעגן עומד כיום על עברי פי הגדה המתמוטטת.