תמונה 2.עצי אקליפטוס מונחים על שפת הכנרת לאחר שנשמטו מן הגדה הנסוגה.