תמונה 1. ציור אפיק הישן של הירדן ושל בית־ירח, בספרו של מק־גרגור.