תמונה 4.תצלום־אוויר של מוצא הירדן מן הכנרת מסתמן בבירור גם המוצא הישן.