תמונה 3. שרידי הגשר הרומאי אום־קנאתיר על הירדן, במרחק מאות מטרים ממוצאו מהכנרת (מספרו של לינץ‭,(1848 ,'‬ עובדה המראה כי פני המים בירדן בזמן בניית הגשר היו זהים בערך למצב ב־1848