1.מפת דאקוטן 2.מפת לינץ ; ציור מק־גרגור( 1869 ) מפת הקרן הבריטית לחקירת א"י ‭.(1877-1875) ?6?‬ המפות מראות כי בתקופות שונות של המאה הי"ט עמדו פני הכנרת בערך באותו גובה.