תמונה 2.פני הכנרת בשנת 1910המגדלים הם מגדלי המעגן של בית החולים הסקוטי; החץ מציין את המגדל עליו מדד טורנס את מדידותיו; הסימנים הלבנים על המגדלים מציינים פני מים גבוהים יותר בעונת החורף.