ציור 1.תנודות יחסיות במפלס הכנרת 1901 - 1908 ( לפי טורנס )