תנודות מפלס פני הכנרת

תנודות מפלס פני הכנרת בתנודות מפלס פני הכנרת יש להבחין בשלושה סוגים : ( 1 ) תנודות שנתיות בתוך העונות ; ( 2 ) תנודות בזמנים היסטוריים ; ( 3 ) תנודות בזמנים קדם היסטוריים . רוב החומר המצוי כיום , על תנודות פני הכנרת , מתייחס לתנודות השנתיות של הימה . אך נראה כי לאור לימוד תנודות אלה , הכרה כללית של הימה ומשטר הזרימה של הירדן הנכנס והיוצא ממנה ניתן להסיק מסקנות גם ביחס לתנודות האחרות שלה , הקשורות בתקופות ממושכות יותר . התנודות השנתיות הטבעיות התנודות השנתיות של מפלס הכנרת היו עניינם של נוסעים שונים , אשר ביקרו באזור הכנרת במאה הי"ט . דיעותיהם והערכותיהם סותרות במידת מה אלו את אלו , אך נראה כי יש להן חשיבות מה לצורך שיחזור התנודות הטבעיות של הימה בתקופה שקדמה לבניית הסכר במוצא הירדן מן הכנרת , ליד דגניה . החוקר השווייצי בורקהרדט , אשר ביקר בטבריה בשנת , 1812 מוסר כי התושבים בעיר סיפרו לו שהכנרת עולה ויורדת מדי שנה בשנה ב 4-3 רגל ( כ 91 עד כ 122 ס"מ ) וכי דבר זה מתקבל על דעתו כתוצאה מגשמי החורף המרובים היורדים כאן על מורדות ההרים . חוקר אחר , טרנר , אשר ביקר בטבריה באותו זמן , בערך , מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים