ציור ‭.4‬ ריכוזי בורות ומערות מסביב לחרבת־ג'ודידה. נ. צ, ‭.1410.1149‬ קנה־סידי, ‭1:5,000‬