ציור 2. ריכוזי בורות ( ומערות מסביב לחרבת אל חורף )