ציור 1. ריכוזי בורות ומערות מסביב לחרבת עריקאן חנה