המערות באזור בית־גוברין (מאמר שני)

המערות באזור בית גובריף ( מאמר שני ) ז . הסיבות לחציבה לפי שיטת המע רות והבורות כמה סיבות הביאו לשיטת החציבה המיוחדת של המערות , והן : ( 1 המבנה הליתולוגי המיוחד של האיזור , שבו מהווה הנארי את השכבה העליונה , הוא קשה מאוד , בעוד שהקרטון שמתחתיו הוא רך ביותר . שיטת החציבה מהצד , בדומה לזו הנהוגה במחצבות הרגילות , היתה כרוכה בסילוק כמות גדולה של נארי , בהתאם לגודל החזית והגג של המחצבה כולה ו וביצועה של פעולה מעין זו היה קשה ביותר בתנאי החציבה של הימים ההם , היינו , בעבודת ידיים _בכלי ברזל . ( 2 חוסר ערכו של הנארי כחומר בניין , לעומת חשיבותו המרובה של הקרטון שמתחתיו ו מכאן השאיפה להגיע אל הקרטון , בלא לנגוע בנארי . ( 3 הרצון למנוע את ההתייבשות בשמש וברוח , בתנאי מחצבה פתוחה , של אבן הגיר הקרטונית הלחה והרכה שמתחת לקרום הנארי . ו ( ' השאיפה להגן על הגיר הקרטתי בפני התערבות בחמרים זרים , כגון : עפר , חול וחלקי נארי , אשר יקשו על תהליך שריםתו בכבשני הסיד . בשיטת החציבה של המערות והבורות , שתוארה בחלקו הראשון של מאמר זה , הושגו מטרות אלו כולן . ואכן , נתקלים אנו היום בגבעות שלמות , חלולות מל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים