תכנית סכפטית של הכבשן ופתח הצנור ציור ‭.4‬ כבשן בח' טוניסיסיה, נ. צ. ‭139.120‬ (ע"י דיר דובאן)