המערות באזור בית־גוברין (מאמר ראשון)

המערות באזור בית גובריך ( מאמר ראשון ) א . פתיחה בחלקו הדרומי של אזור השפלה בארץ ישראל המערבית , הוא אזור בית גוברין , מצויות מערות וחורבות רבות במידה בלתי רגילה באזורים אחרים בארץ . המערות ידועות ביותר מסביבות הכפרים הנטושים בית גוברין ודיר דובאן ( כיום ליד לחית , ( ואילו שפע החורבות גלוי לעיניו של כל מסתכל במפת ה 1 : 100 . 000 של ארץ ישראל , גלית , 12 המוקדש לחברת באזור הנ '' ל . עד כה לא הועלתה הסברה מתקבלת על הדעת לתופעות אלו ו ומטרתו של מאמר זה היא לנסות להציע הסברה חדשה לכך . תחילה נעמוד על שאלת המערות . אץ הן מרוכזות בסביבת הכפרים הנטושים בית גוברין ודיר דובאן בלבד , אלא מצויות גם בחלק נרחב של אזור השפלה , שהוא נקוב וחלול _על ידי הרבה בורות ומערות , וכבר עמדו על כך כמה חוקרים במאה הי '' ט . ( - ( 1 מאמר זה הוא סרק מתוך _עבודת סיום על '' חבל לכיש , ' שנכתבה לשם קבלת התואר _^ 1 . _^ . במחלקה _לגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית בירושלים . הנני מחזיק טובה לכל מורי וחברי במחלקה הנ '' ל וכן לחברים ומורים במחלקות לגיאולוגיה וארכיאולוגיה על הסיוע הרב , שהושיטו לי בהבהרת המושגים וההשקפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים