חלק שני רליקטים היסטוריים בנוף ההווה; גאוגרפיה־היסטורית: רגיונלית ופיזית