ארץ־ישראל כנושא לימוד גיאוגרפי־היסטורי

ארץ ישראל כנושא לימוד גיאוגרפי היסטורי הקדמה הרצאה זו נישאת לכבוד פתיחת הלימודים בחוג ללימודי ארץ-ישראל , באוניברסיטת חיפה . הנני מודה לאוניברסיטת חיפה על שכבדה אותי במתן הרצאת פתיחה זו , ומברך אותה על פתיחת החוג . בהרצאתי אדון בשלוש נקודות : האחת , מדוע נראה לי כי אכן מיצדק שהאוניברסיטאות במדינת ישראל תאמצנה להן דרך של פתיחת תוגים בתולדות ארץ-ישראל ; השניה , מהי הדרך הנכונה ללימוד נושא זה , והשלישית , כיצד רצוי לארגן חוגים אלה מבחינה לימודית . ארץ-ישראל הינה ארץ בעלת היסטוריה ארוכה , חשובה ומגוונת ביותר . לימוד תולדותיה הינו , על-כן , קשה ומורכב , ועם זאת יש בו אתגר רב . הקושי העיקרי בלימוד תולדותיה של הארץ הוא בהבדלים הגדולים בין תרבויות העמים אשר איכלסו אותה במשך הזמן הארוך של תולדותיה , ובניגודים שנתקיימו במצבה החברתי , הפוליטי והארגוני בתקופות השונות . הלימוד ההיסטורי מתחלק , בדרך כלל , לתקופות והוא מתרכז בלימוד אירועי הזמן בנושאים פוליטיים , חברתיים , כלכליים , תרבותיים ואחרים של התקופה הנלמדת . קיים , אמנם , בעולם גם לימוד היסטורי נפרד של ארצות שונות , אלא שבדרך כלל בארצות אלה ז...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים