למהותה של הגיאוגרפיה־ההיסטורית מבחינת ההשקפה הגיאוגרפית

למהותה של הגיאוגרפיה ההיסטורית מבחינת ההשקפה הגיאוגרפית . 1 הגישה ההיסטורית והגישה הגיאוגרפית השם המצורף "גיאוגרפיה היסטורית" נתפרש במשמעויות שונות . חיבורים ומחקרים רבים , שנושאיהם שונים נקראים בשם זה . הגלאוגרפיה ההישטורית כפי ששמה מעיד עליה , עוסקת בתחומיהם של שני מקצועות ; האחד — היסטוריה והשני — גיאוגרפיה . לפיכך ניתן להבחין בשתי גישות מחקר ראשיות בנושא : הגישה ההיסטורית והגישה הגיאוגרפית . בתחום הגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל , נתפרסמו בעברית , בשנים האחרונות , שני ספרים , שגישתם היא היסטורית , והם : "גיאוגרפיה היסטורית של א"י למן שיבת ציון ועד ראשית הכיבוש הערבי" מאת מיכאל אבי יונה _ו"ארץ ישראל בתקופת המקרא , גיאוגרפיה היסטורית " מאת יוחנן אהרוני . שני המחברים עשו עיקר את השינויים וההתפתחויות ההיסטוריות , ואילו הדיח בצד הגיאוגרפי מוגבל אצלם לזיהוי מקומות גיאוגרפיים , לקביעת גבולות ותחומי ערים ומדינות , לשיחזור תוואי דרכים וכבישים ולתיאורים טופוגרפיים . כך למשל מחלק אבי יונה את ספרו לשני אגפים "האגף ה סט א טי ה גיאוגרפי העוסק בזיהוי המקומות הנזכרים בספרות עתיקה ובקביעת גבולות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים