מבוא קווים לדרך מדעית

מבוא קווים לדרך מדעית ראשיתו של ספר זה בהחלטת י המרכז לחקר הציונות , היישוב וההיסטוריה של מדינת ישראלי באוניברסיטה העברית בירושלים , להוציא לאור מבחר מאמרים מפרסומיי המדעיים , לרגל פרישתי לגמלאות ומכיוון שבמשך שנים רבות עמדתי מאחורי ההקמה והניהול של מרכז זה . לשאלתי איזה אופי צריך לשאת מבחר זה , נאמר לי כי הדבר תלוי בהחלטתי וכי אין הוא חייב להתמקד בנושאי המרכז בלבד . סוכם כי המבחר יהיה סביב תחום התעניינותי המחקרית העיקרית - תחום הגאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל . כאשר פניתי לבחור את רשימת המאמרים , קבעתי מספר עקרונות . ראשית , השתדלתי לכלול ברשימה מאמרים מכל תקופת עבודתי המדעית , מראשיתה ועד לחיבורים חדשים הנמצאים עמי בכתובים . שנית , העדפתי שלא יהיו מאמרים מתחום מרכזי בחקירותיי , ירושלים במאה התשע עשרה ועד מלחמת העולם הראשונה , שכן תחום זה זכה כבר לשני ספרים . לעומת זאת , אני מציג בסוף הספר שני מאמרים חדשים המתפרסמים כאן לראשונה , המייצגים אחד משני תחומי המחקר שבהם אני עוסק באחרונה : ירושלים בתקופת המנדט הבריטי . תחום המחקר השני שאני עוסק בו היום הוא חקירתה של ארץ ישראל בעת החדשה עד ....  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים