הקדמה

הקדמה רן אהרנסון וחגית לבסקי מבחר המאמרים שקובצו כאן הוא פרי מחקריו של חוקר ואיש אקדמיה ידוע , חתן פרס ישראל לגאוגרפיה ורקטור האוניברסיטה העברית בירושלים לשעבר . מרכז _צ'ריק לתולדות הציונות , היישוב ומדינת ישראל באוניברסיטה העברית החליט , כהוקרה לפרופי יהושע בן אריה אשר הקים את המרכז , להוציא ספר זה לרגל פרישתו מהוראה פעילה באוניברסיטה העברית . שני החתומים על ההקדמה יחד עם חברי מועצת המערכת קיבלו על עצמם להוציא לפועל החלטה זו . במקביל להחלטת המרכז יומו תלמידים ועמיתים נוספים של בן אריה פרסום של קובץ מאמרים לכבודו , גם כן לרגל פרישתו מהאוניברסיטה . הקובץ ההוא כלל מאמרים מחקריים בנושאים הקרובים לתחום מחקרו האקדמי של בן אריה , פרי עבודותיהם של תלמידיו ועוזריו . בניגוד לקובץ הקודם , שבו מאמרים מפרי עטם של חוקרים רבים בתחומים המגוונים של חקר ארץ ישראל , בא הספר הזה לקבץ מבחר מאמרים משל בן אריה עצמו , פרי כתיבתו במשך יותר מארבעים שנות פעילות אקדמית . במסגרת ספר זה אף התכוונו לפרסם רשימה שהכנו ובה פירוט מלא של פרסומיו המדעיים . אולם מאחר שקובץ המאמרים לכבודו עמד להקדים את מפעלנו , הסכמנו להעב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים