ארץ בראי עברה

יהושע \ 111 \ 1 _£ חי מהקרים בגאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל הוצאת ספרים ע "שי "דמאננס , האוניסרסיטה העברית , ירושלים הוצאת יד יצחק בן צבי , ירושלים יהושע _בן אריה ארץ בראי עברה מועצת המערכת רן אהרנסון , ישראל ברטל , יוסי כץ , חגית לבסקי , רות קרק  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים