הערות

אישה פצצה  238 : Berko Anat and Edna Erez ( 2007 ) . "Gender, Palestinian Women and Terrorism . 11 Women's Liberation or Oppression ? " Studies in Conflict and Terrorism . NY : Taylor and Francis . 30 ( 6 ) : 493 - 519 . http : / / www . news . com . au / story / 10160052,47572,0 - 401,00 . html . 12 http : / / www . ynet . co . il / articles / 0,7340,L - 3782568,00 . html . 13 http : / / www . iranfocus . com : 80 / modules / news / article . php ? storyid = 9763 . 14 במסגרתה שוחררו שלושה חיילים ישראלים שהיו שבויים ו , בוצעה עסקה 1985 - ב . 15 תמורת שלושת . יבריל ' בלבנון בידי החזית העממית לשחרור פלסטין בראשות ג אסירים ביטחוניים שהיו מוחזקים בבתי כלא 1,150 ררה ישראל החיילים שח . בארץ Krueger, A . ( 2007 ) . What Makes a Terrorist : Economics and the Roots of . 16 Terrorism . Prinston : Prinston university press . Berko, A . , Wolf, Y . , & Addad, M . ( 2005 ) . "The Moral Infrastructure of Chief . 17 Perpetrators of Suicidal Terrorism : An analysis in terms of moral judgment" . Israe...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)