תודות

אישה פצצה  236 , אריאל מררי ' פ פרו ל , יובל וולף ' פרופ ל , משה אדד ' פרופ ל , שמואל מורה אשר בעבודתם המדעית החדשנית סללו את הדרך עבורי ועבור חוקרים רבים . אחרים בה שימשתי ש חברי על החברות וההשראה בשנה ל תודות לעמיתי ו , קי פולסון ' וג [ פרנקלין ] אפי : וושינגטון ' ורג ' ג אורח באוניברסיטת - פרופסור ' פרופ , ויקי וסטיב וקסלר , דליה ואפי טיבי , מזל מנשה , רום מרקוס ' לורי וג פורסט ' פרופ , ראלד פוסט ' ג ' פרופ , סטיב יואל טרכטנברג ' פרופ , ברנרד רייך , זכריה קוטלר , שמואל בן גד , ר דויד אטינגר " ד , וולטר רייך ' פרופ , מלצמן . מיטשל בארד ויונתן לורד , ה ברנע ' שירה רום ואהרל , סלמאן אלבדור ' פרופ . ות תודה לרמי טל על העצות המועיל תודה על הראש , ולאחותו הגר רוה שסייעה אף היא , גיא רוה , לעורך הספר . היעילות והחריצות שאפשרו את הוצאת הספר במהירות מרבית , הפתוח : אחרונים חביבים על , ניצולי שואה , א " ל וחמותי נחמה ברקו תבדל " תודות לחמי נחמן ברקו ז שהיו בכם למרותתעצומות הנפש . ההשראה שאתם נותנים לכל המשפחה אפשרו לכם להקים בית , האובדן הנורא של בני המשפחה במחנה אושוויץ בכך הנכם . בניין האר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)