סוף דבר: סטריפטיז לפיגוע ה"שהידה" כגיבורה, האומנם?

אישה פצצה  214 לאחר שפנו , בשבילן . מוצא שבה הן נתונות - ולעתים גם מתוך תחושת האין . אין דרך חזרה , לנתיב הטרור לא מבין איך " : הביע את דעתו בעניין זה , אינטלקטואל פלסטיני , סאלם איך מישהו יכול , זה משהו שאני לא תופס . עושים זאת לעצמם ' שהידים ' ה שהוא , להגיע לשלב שבו הוא מכניס לעצמו לראש להרוג את עצמו באופן כזה זה משהו שאני לא . יודע שהוא ייחתך לחתיכות קטנות והוא עושה את זה . זה לא אנושי בכלל , שיש מישהו שמוכן לעשות את זה , אנחנו כערבים . מעכל אני והבת , המשפחה קודם כול . זה לא ישנה כלום , כדי לשנות זה לא הדרך היה זה תמוה כי אף הוא לא התייחס כלל בתחילת דבריו ! " קודם כול , שלי אלא את , סאלם לא הזכיר כלל את אשתו . לקורבנות כסוגיה בעלת משמעות ומשאיר את הבת שלי בלי אני לא מדמיין את עצמי הולך למות : " בתו היחידה ם עצמו בתפקיד שׂבנקודה זו בריאיון סאלם . " זה מצמרר , מישהו שידאג לה אני : " כשאמר , ובדבריו נשמעה נימת הזדהות מסוימת עם התפקיד , " שהיד " ה איך הוא מרשה לעצמו ! ואבא והאחים , יודע שהורסים את הבית של המשפחה אלא אני גורם סבל לאלה לא רק שאני מת " , אמר בתרעומת ! " לעשות זאת אלה שעו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)