פרק ט"ו: נביל, מְשלֵח מתאבדות: "חבל ששלחתי בחורה להתפוצץ, יכלה ללדת עוד שלושה גברים כמוני"

אישה פצצה  182 אני . עשרה - ארבע הפסקתי ללמוד בגיל , לא סיימתי לימודים . בעיות בבית ספר בזמן תקופת ] יודע קרוא וכתוב ולומד באוניברסיטה הפתוחה מדעי המדינה הרשות הפלסטינית משלמת על . מנצל את הזמן שלי , [ המאסר בכלא הישראלי כשהייתי בלימודים נעצרתי פעם אחת לשישה חודשים על הפרות סדר בגלל . זה הפסקתי ללמוד ועבדתי , ר חזרתי מהמעצ . זרקתי אבנים . האינתיפאדה הראשונה אבל לאט , היה לי קשה עם העברית . בחיפה בשוק תלפיות כמעט שלוש שנים יוסי אהב אותי והוא . קוראים לו יוסי , הייתי ישן אצל הבעל בית . לאט הסתדרתי שלושה היה לוקח - כל שבועיים . פעם אפילו ביקר אותנו בבית במחנה הפליטים התנגדתי לכיבוש הישראלי ולהשפלה של אני . הוא היה טוב . אותי עד הבית אני , אני מתנגד לציונות , אני לא מסתכל על היהודים כמו על ערבים . הכיבוש הבן שלי היה בן . ארבע וחצי שנים אני בכלא , אני מתגעגע לילדים שלי . ח " מהפת אשתי , לא נותנים למשפחה להיכנס לישראל לבקר אותי , חודש כשנעצרתי בטח זה מאוד קשה : " ואמרתי , הנהנתי בראשי . " פעמים ביקרה אותי רק שלוש . ענה לי " , בטח קשה . " " לך אנחנו חיים על תקוות גם . מחסל את הזמן לפני שיחסל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)