פרק י"ג: איך לדבר עם טרוריסטים

אישה פצצה  162 להסתכל לי בעיניים ואחי ל היה צריך רק " אבי ז " ', אמרתי לשייח " , כן " אבא לא הרשה לדבר . היה לנו מורא אב . . . ואני היינו מבצעים כל בקשה שלו [ . " בושה ] ' עֵ ייבְּ ' לא יפה כי זה חיוך רחב השתלט על פניו והוא . כמוה כמילת קוד " עייבּ " אמירת המילה את יודעת העיראקים הם , אוהב את אבא שלך העיראקי , אני אוהב " : אמר העריך את הרקע ' כשהשייח , עתה . . . " יודעים לתת חינוך טוב אנשים ש לאחר . פתוחה ובעיקר מאפשרת שיחה , האווירה היתה נינוחה , ממנו באתי ש אף פעם אני לא אסכים : " מכן עבר לדבר על שילוב נשים בתעשיית הטרור לפי הערכים , זה קשה למשפחה ולבנות וגם לנפש שלנו , שבנות יהיו אסירות הוא . " את באה מהערכים האלה , את יודעת , לא משתלב ביחד הערביים זה שבעצם היה קל לו יותר לראות בי אישה שגדלה , הגיע לרמת הזדהות כזו , ודחקה את היהודיות והישראליות לקרן זווית , בבית בעל ערכים ערביים מרגע זה היתה לו . " חמולה " והפכתי לחלק מה , הפסקתי להיות אויבת בעיניו רבה קִ כדי ליצור . בי היכולת והכלים להבין את מה שיאמר תחושה כי יש הברכות , דרכי התקשורת , ופתיחות חשובה הבנה בסיסית של הַ תרבות תבואי " ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)