פרק י"ב: נשים בחקירה

153  נשים בחקירה יוסף סיפר לי כי נהוג שחקירת אישה נעשית תמיד . מובהקת כבעבר . בנוכחות אישה נוספת בחדר יעים את מיטב מרצם כי החוקרים לא משק , מדבריו של יוסף הבנתי . כי החוקרים נשברים מהר , חקירות נשים הרבה יותר קצרות : " בחקירת נשים יש זלזול במיקומן של הנשים ? ' מה היא כבר יכולה להביא לי ' הם אומרים והחוקרים תופסים את הטרוריסטית כאחת שלא יכולה , בארגוני הטרור נשים לא פחות . י הוא לא יהיה מודיעין איכות , ואם כן , לספק מודיעין הסיכוי לחזרתן לפעילות אקטיבית , אבל אחרי שהיו בכלא , מסוכנות מגברים . " קטן באופן משמעותי מאשר גברים [ עיסוק בטרור ] כי זו עבודה , כשטרוריסט נשאל בחקירה אם הוא לא מתבייש ששלח אישה פחות " : רוב הנחקרים מציינים את היתרון המבצעי שבשליחת אישה , לגברים עושים פחות שימוש : " יוסף הוסיף . " פחות מעוררת חשד , דקים במחסומים בו . " כי זה פוגע בכבוד , בנשים כשמדובר בפיגועים של ערבים נגד ערבים שם ניתן לראות עלייה גדולה , אמירתו אינה רלוונטית לנעשה בעיראק לא יכולתי , כשדיבר על הפגיעה בכבוד . במספר הנשים המעורבות בטרור , 2003 בשנת , בחיפה " מקסים " כר בפיגוע ההתאבדות במסעדת שלא לה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)