פרק י"א: נוואל, סכינאית: "עדיף הכלא הישראלי מהגיהינום שיש בבית"

אישה פצצה  148 אבא מת , 23 אני בת . הוא אונס אותי ורוצה שלא אדבר , 25 יש לי אח בן " והדוד שלי נתן לי מכות , שלי סיפרתי על זה לאמא ולדוד . לפני ארבע שנים ביקשתי . אח שלי אמר שלא עשה כלום . כי אמרתי שאח שלי אנס אותי אני יכול ' : השוטר אמר לי , הלכתי למשטרה הפלסטינית . שייקחו אותי לרופא אח ' : ואחר כך אמר לי , הוא רצה סקס - ' . . . אבל אני ואת חברים , לעזור לך מה , אומרים ככה , המשטרה , אתם אם ' : אני אמרתי לו ' . שלך לא יֵ דע כלום . אני לא יודעת לאן ללכת ? ' אגיד לכל הנשים בחוץ ואף אחד לא אמר לי משהו לא , ישבתי שנתיים בכלא אצל היהודים לבד " למה יהודים שומרים עלי יותר . . . שיש לנו דם אחד , ערבים , אבל אתם . טוב את בשביל כסף היהודים לא עושים ז , היהודים עוזרים לי לפתור בעיות ? מכם נוואל סיפרה לי כי השופט הישראלי חשש לשחרר . " או כדי לקבל משהו היא סיפרה כי כאשר התלוננה . מחשש שמשפחתה תפגע בה , אותה מהכלא הוסטל לא " , ביקשה שישלחו אותה להוסטל בירושלים , למשטרה הפלסטינית . " לערבים ת חיים אסירות ביטחוניות בתמורה לאו 21 שוחררו 2009 בספטמבר , המתווך הגרמני , במהלך משא ומתן על שחרורן . מהחייל ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)