פרק ט': "מה היא כבר תקבל בגן עדן, כמה בתולות?" אנשי דת על נשים בתעשיית הטרור

133  " ? כמה בתולות , מה היא כבר תקבל בגן עדן " בדרך כלל נמנעו מלשגר נשים כל עוד היתה להם [ . לפיגוע ] לשטח ולהכנות כית של אישה שנחשפת לעיני יש בעיה ער כי , הזדמנות לשגר בחור צעיר . רואים בזה נורמה מקומית ולא נורמה איסלאמית . גם אחרי שמתה , האויבים . " משמעית להקריב אישה למען אללה - באיסלאם אין נורמה חד יהאד במקרה של ' על מוסלמי חלה חובת ג . יהאד ' ריאד סיפר לי על מצוות הג שהאויב פולש לאדמה ברגע ( . אדמת הקדש המוסלמית ) " וַ וקְף " פלישה לאדמת החובה . יהאד באופן אישי על כל מוסלמי ומוסלמית ' המוסלמית חלה חובת ג שהאישה או הילד יכולים לצאת למטרה זו מהבית מבלי , חשובה עד כדי כך לאישה אסור ללכת ללוויה של אביה מבלי , מנגד . לבקש אישור מאב המשפחה ם בעולם הוגדרו על ידיכדאי לציין כי שטחים רבי . לקבל אישור של בעלה אדמות שיש חובה לשחררן באמצעות מלחמת , " ווקְף " המוסלמים כאדמת וכל מקום נוסף , " אדמת ווקף " היא ( אנדלוסיה ) גם אדמתה של ספרד . יהאד ' ג : ריאד סיכם את עמדתו . אותו כבש האיסלאם גם אם נאלץ לסגת ממנו ש ופרשנים כמו חסן אל , ם היניקה של כולם היא מהמקורות האיסלאמיים הבסיסיי " הסטודנטים . ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)