פרק ז': סל הטבות ל"שהידה" ו"לשהיד"

111  " לשהיד " ו " שהידה " סל הטבות ל חיוך ממזרי שאומר צוחק מי שצוחק זה . יש להט בעיניים ומבט מחויך פעמים רבות ביצעו . פני הדברים היו גם אחרים . . . " אני מנצח אתכם . . . אחרון ל בשיער וחולצות שעליהן כתוביות בעברית ' פיגועים דווקא מחבלים עם ג היו גם מחבלים , מאידך גיסא . במטרה להיטמע בסביבה הישראלית , ובאנגלית . ובכך עוררו חשד , כמו מעיל בקיץ , נת השנה שלבשו ביגוד שלא תאם את עו , בושם ללא אלכוהול , ( מושק ) " מֶסְק " לעתים המחבלים מושחים עצמם ב שמעתי אגדות שונות על . לפני צאתם לבצע פיגוע , כמנהג הנביא מוחמד יש גם כאלה הנושאים בכיסם . " שהידים " ניחוח הבושם הנודף מגופות ה חכמי הדת . מיובאת לרוב מסעודיה מברשת שיניים מעץ ה : " סִ יווּאַקְ " הדומה , [ מעין כפיס עץ ] הטבות למשתמשים במברשת 150 - מבטיחים יותר מ היו כאלה שצמו ונמנעו מעישון לפני היציאה . השתמש הנביא בה לזאת ש - הכלל אינו גורף . מעדיפים להיפגש עם אלוהים על בטן ריקה , לפיגוע דה ארוחה יקרה במסעדת סע ( 2003 ) ארדאת ' המתאבדת הנאדי ג - המחבלת החיוך . ורק אז צעדה לאִ טה למרכז המסעדה והתפוצצה , בחיפה " מקסים " הבאים לידי ביטוי בנתק , ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)