פרק ה': טרוריסט מתבגר: "ניכּנֵס לכלא, שם יהיה יותר קל ונוח לעשות בגרות, כי יתחשבו בנו שאנחנו בכלא"

83  " קל ונוח לעשות בגרות שם יהיה יותר , ניכּנֵס לכלא " והם רוצים בכוונה שהצבא יפגע בילד ואז יתחילו לדבר על , עומדים בחורים כשנסעתי ללמוד בלונדון הופתעתי עד כמה הפלסטינים חזקים . זה במֶ דיה באירופה הפלסטינים מנצחים את היהודים . ם הם למדו את זה מהיהודי , במדיה הפלסטינים עושים . על אף שהיהודים שולטים במדיה , [ במלחמה התקשורתית ] יש , תמונות , בעיתונים יש כתבות , הפגנות כל יום שבת ברחובות לונדון ובכל המקומות האלה משתמשים , פורומים של הסברה בכניסה לאוניברסיטה אבל , אני לא מתפלל . דים שהם יגיעו לגן עדן אומרים ליל . בילדים במיוחד . הוא יאמין לו , יגיד לו תיכנס לגן עדן ' אם מישהו מתפלל בשטחים והשייח , אני לא צריך את זה . ים האלה יש דרך מיוחדת להשפיע על הילדים ' לשייח . " אני לא יודע מה יקרה [ לאחר המוות ] אחר כך , עכשיו אנחנו חיים בגן עדן . את דבריו בנושא ד סיים בלהט ' אמג במיוחד , ד מתקשר לצורך של הנערים להפגין גבריות ' תיאורו של אמג לעתים קרובות מדובר בנערים אשר . נתונים בו הם ש לנוכח הלחץ הקבוצתי זהותם המינית מצויה בהליכי התגבשות ויש להם צורך מופגן להחצין לצד הרצון זאת . ם יה התנהגות גברית...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)