פרק ג': "המהנדסת": "בתולת גן עדן לא מקבלת מחזור חודשי, היא כמו ילדה קטנה"

אישה פצצה  66 בכותרות העיתונים היא קיבלה את הכינוי . סביחה נעצרה לפני כמה חודשים , שהיתה מומחית לחומרי נפץ והיתה מעורבת בפיגועי טרור מפני , " המהנדסת " ל " שחוסל על ידי כוחות צה , יחיא עייאש - " מהנדס " ואולי כמקבילה נשית ל היא . כי היא נשואה ובחודש השני להריונה לאחר מעצרה התברר . 1996 בשנת אשר אוּמץ , החוק בישראל . והוא נותר עִ מה בכלא , ילדה בכלא את בנה הבכור . מתיר לאסירות לגדל את תינוקן בכלא עד גיל שנתיים , מבריטניה סביחה התבוננה בפגישה בין . בו ישבתי עם סמירה ש סביחה נכנסה לחדר שתי , והשיחה הקולחת בינינו רבה קִה מתפלאת על , סמירה לביני בהשתאות סמירה סייעה בתרגום . היא חייכה לעברי והתיישבה . נשים משני צִ די המתרס לא הספיק לתרגום , למדתי בבית הוריש , עיראקי - הניב היהודי הערבי . דבריה ילבאב שחור ואת ' לבשה ג , אישה נאה וחייכנית , סביחה . מדויק של דבריה פניה חייכו . ה סגור על צווארה בסיכה תואמת שהי , אב לבן ' פניה עטף חיג קשה היה . היא שידרה שקט פנימי והשלמה . חושפות שתי גומות חן , אלי לתיאורי הזוועה ששמעתי על , " המהנדסת " , לחבר את האישה שישבה מולי במהלך דיבורה השתמשה רבות . פעילות...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)