פרק א': "רק שהבת לא תעשה טעות!"

אישה פצצה  32 התפעלתי בפניה מעבודתה . עביר נופפה לעומתי ברקמה שעליה טרחה . אעשה לך אחד כזה : " עביר השיבה . ואמרתי שכדאי לה למסגר אותה הרי ישבת , א נעשה לך כלום את יודעת של , היכנסי אלינו , יאללה בואי נעניתי לבקשתן לדבר מתוך תחושה כי שיחה חשובה . " איתנו ואכלת איתנו . חטיפת החייל הישראלי עוררה בלִ בן תקוות ותהיות לגבי גורלן - להן , בטלוויזיה הערבית אומרים שאולי לא חטפו את החייל : " עביר התחילה איך , ירה כל מקום בעזה אני מכ , ישראל בעזה כבר שישים שנה ? אולי ברח עזה היתה אז ארבעים שנה בשליטה - למען הדיוק " ) ? אפשר להחביא אותו זה ידוע : " עניתי ( . לפני כן היתה בשליטה מצרית . 1967 מאז , ישראלית ושלושתן . . . " שהחדשות בעברית והחדשות בערבית הן משהו אחר לגמרי . צחקו את " : שאלתי . " ו אותו לא מזמן חטפו בחור לשכם ושחרר : " עביר המשיכה אף אחד לא : " והוספתי , היא הנהנה " ? ונת לבחור עם אזרחות אמריקנית ו מתכ שוב נשמעו . " לא הפלסטינים ולא הישראלים , רוצה להסתבך עם האמריקנים . האווירה היתה טובה , צחקוקים את : " פתאום פנתה אלי אחת האסירות שעמדה לצִ דה של עביר ואמרה כל הזמן ראיתי . א חשבתי שהיה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)