ביבליוגרפיה

אמנות הסימפטום 220 בתוך : א‘ ליפסקר, א‘ שגיא ( עורכים ) , 24 קריאות בכתבי אהרן אפלפלד , ירושלים : הוצאת אוניברסיטת בר – אילן ומכון שלום הרטמן, עמ‘ 57 - 84 אפלפלד, אהרון, 1962 . עשן , ירושלים : עכשיו - - - - , 1971 . העור והכותונת , תל אביב : עם עובד - - - - , 1979 . מסות בגוף ראשון , ירושלים : הספרייה הציונית - - - - , 9791ב . בדנהיים, עיר נופש , תל אביב : הקיבוץ המאוחד - - - - , 1980 . מכוַת האור , תל אביב : הקיבוץ המאוחד - - - - , 1983 . הכתונת והפסים, תל אביב : הקיבוץ המאוחד - - - - , 1989 . קאטרינה, ירושלים : כתר - - - - , ,1991 מסילת ברזל , ירושלים : כתר - - - - , 1993 . טמיון , ירושלים : כתר - - - - , 1994 . ליש , ירושלים : כתר - - - - , 1995 . עד שיעלה עמוד השחר, ירושלים : כתר - - - - , 1997 . מכרה הקרח, ירושלים : כתר - - - - , 1999 . כל אשר אהבתי, ירושלים : כתר - - - - , 1999 . סיפור חיים , ירושלים : כתר - - - - , 2000 . מסע אל החורף, ירושלים : כתר - - - - , 2001 . עוד היום גדול , ירושלים : כתר ויד יצחק בן צבי - - - - , 2001 . לילה ועוד לילה, ירושלים : כתר - - - - , 2003 . פתאו...  אל הספר
הוצאת גמא