פרק 4: מוטיבים נוצריים בסיפורי אפלפלד: קריאה תיאולוגית פוסט־מודרנית

א . הקדמה הפרוזה האפלפלדית היא סיפורת אידיאית בעלת מנעד רחב של משמעויות תיאולוגיות – פוליטיות . למעלה מארבעים ספריו של אפלפלד מציעים רצף סיפורי המנכיח התמודדות עם הנצרות דרך מקורה היהודי : דמותו של ישו . דמות זו, כפי שיתואר להלן, היא בגדר פיגורת – על החולשת על חלק משמעותי מיצירותיו של אפלפלד . דומה כי “רשת נוצרית“ מוצפנת, עדינה וסמויה מצויה בשכבות המעמקים של הרומנים והנובלות שכתב . זהו רובד ארכיטיפי – אידיאי, אשר מעניק לפרוזה שלו איכות מיוחדת במינה, אלגורית ומיתו – פואטית . בהתייחס לדברים אלו ניתן לציין את דבריו של וולטר בנימין, שלפיהם האלגוריה בצורתה המפותחת מכילה “מרכז צורני“ שסביבו מתקבצים סמלים רבים בשפע רב ( בנימין 1996 : 30 ) . ללא חשיפת “המרכז הצורני“ נבצר מאיתנו לעמוד על משמעותו של כל סמל וסמל בנפרד ולפענח את משטר הסימנים של המחבר . מבקרים שונים של הסיפורת האפלפלדית הענפה הבחינו בהבהובים סמליים, אך לא בהשתמעויותיהם כמכלול . דומה כי בחלקים מן הפרוזה האפלפלדית מסתתרת “עלילת – על“, המתייחסת לנרטיב הנוצרי ולתיאולוגיה הנוצרית באופן מורכב ורפלקסיבי . קשה להבחין ברשת הנוצרית המתקיימת ...  אל הספר
הוצאת גמא