מקורות וקיצורים ביבליוגרפיים

מ ק ו ר ו ת ו ק י צ ו ר י ם ב י ב ל י וג ר פ י י ם 380 ראיונות אלן אלרואי, בת ים, 4 בפברואר 2006 נעמי אפשטיין, תל אביב, 7 במארס 2007 אלישבע ארז ( פרלמן ) , הרצליה פיתוח, 14 בינואר 2006 תמר אשל ( שוהם ) , תל אביב, 16 בנובמבר 2005 ג'ין בייקר, טאקלי ( אוקספורד ) , 17 במאי 2006 מיכל בן – אריה ( צימבל ) , אבן יהודה, 2 בנובמבר 2006 ברוכה בן – חיים ( אייזנברג ) , נהלל, 7 בינואר 2006 צילי ברנדשטטר ( אברהם ) , תל אביב, 5 בפברואר 2006 ציפה גוב ( כץ ) , תל אביב, 22 באוקטובר 2006 חנה גולני ( גולנסקי ) , נתניה, 21 בינואר 2006 אביבה גיל ( פלנצבוים ) , תל אביב, 24 בינואר 2006 לילי גלאט, רמת חן, 15 בינואר 2006 שושנה גלר ( רוגל ) , תל אביב, 20 באפריל 2007 רות גרוזין ( גרוסבארד ) , תל אביב, 22 בנובמבר 2005 תמר גריזים ( שטם ) , תל אביב, 29 בנובמבר 2005 רות הורם, ירושלים, 9 באוגוסט 2007 רס"ן ( במיל . ) דפנה היל, ריצ'מונד ( לונדון ) , 10 במאי 2006 זיקה הלפרין, פתח תקוה, 23 באוקטובר 2006 אסתר הרליץ, תל אביב, 9 בדצמבר 2005 מרים ורדי ( גור ) , ירושלים, 15 ביולי 2006 רות זיו ( טרטקוב ) , לאה איטקין ( נחמיאס ) ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי