פליטות שהתגייסו בארץ ישראל

173פ ל י ט ו ת י ה ו ד י ו ת מ צ ' כ ו ס ל ו ב ק י ה ב צ ב א ה ב ר י ט י לאחר הפלישה הגרמנית לצ'כוסלובקיה בשנת 1939 עזבו יהודים רבים את המדינה ומקצתם עלו לארץ ישראל . מיד לאחר חתימת החוזה בין הוועד הלאומי הצ'כוסלובקי לבין ממשלת צרפת ב – 2 באוקטובר 1939 על הקמת הצבא הצ'כוסלובקי העצמאי, יזם הקונסול הכללי הצ'כוסלובקי בארץ ישראל, ד"ר יוזף קאדלץ ( Kadlec ) , רישום של כל הנתינים הצ'כוסלובקים בארץ, הורה לנתיניו בגיל הגיוס להתייצב לבדיקות רפואיות, להתנדב לצבא הצ'כוסלובקי 6 ההיענות הייתה גדולה המוקם ולצאת ולשרת בשורותיו בחזית הצרפתית . ולקריאה התייצבו 1,200 גברים . ייתכן שהסיבה להיענות הגדולה הייתה האבטלה החמורה בקרב העולים החדשים . מקצתם קיוו לחזור לצ'כוסלובקיה בעתיד או שדאגו שמא ייפגע רכושם שם, אם לא יתגייסו . קבוצה ראשונה של 7 קבוצה שנייה יצאה מהארץ 500 מתנדבים יצאה לצרפת ב – 12 בנובמבר 1939 . בחודש ינואר 1940 בדרכה לצרפת . בשלב זה עדיין לא גייס הצבא הצ'כוסלובקי במזרח התיכון נשים לשורותיו, ולכן נאלצו הפליטות מצ'כוסלובקיה לחפש תפקידים אחרים . אחדות עברו קורס של הצלב האדום ועבדו בבתי חולים ואח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי