השירות בצבא הבריטי: תרומה לשוויון הנשים או "צורך השעה"

763ה ש י ר ו ת ש ל נ ש ו ת ה י י ש ו ב ב ר א י י ה ה י ס ט ו ר י ת 30 עצם גיוסן של נשים לצבא נתפס אי – שוויון זכרים ונקבות ! [ ההדגשה שלי ] " . בעיני נשים וגברים בני התקופה כשדרוג מעמד האישה, אולם בכך לא היה די כדי לתרגמו לשוויון חברתי אמִתי . אורית קמיר טוענת שהציונות המדינית אילצה את הנשים היהודיות לפנות דרך כדי לאפשר לגברים היהודים לתפוס את מרכז הבמה ולהפגין את גבריותם ברמה האישית והלאומית . לטענתה, הציונות "הזמינה" את הנשים להשתתף בפרויקט המסקולניזציה ( הבניית הגבריות ) של הקולקטיב היהודי אולם "מן המושב האחורי" . היה עליהן לקיים את העורף ולתמוך בו, אך כדי לתקן את נזקי העבר הגלותי הן נדרשו לא להבליט את הנשיות היהודית ולא להתבלט 31 הנשים מצדן, טוענת קמיר, נענו ברובן ל"הזמנה" זו בחפץ לב . כגבריות . כבר מראשית דרכה חרתה הציונות המדינית על דגלה את עיקרון השוויון בין 32 ואולם, טוענת קמיר, שוויון הזכויות שנקבע לנשים בתוך המערכת המינים . המושגית של ההגשמה הציונית משמעו היה בראש ובראשונה שוויון בזכויות ההגשמה של החזון הציוני, שהתבטא במסקולניזציה של הקולקטיב היהודי והגבר העברי המשולב בכיבוש ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי