השירות הצבאי כחוויה אישית מכוננת וכתופעה לאומית ייחודית