השפעת השירות בצבא הבריטי על חברת היישוב

163ה ש י ר ו ת ש ל נ ש ו ת ה י י ש ו ב ב ר א י י ה ה י ס ט ו ר י ת של משוחררות הצבא הבריטי . חברות ההגנה והפלמ"ח הביאו לחיל החדש את שיעורי ההדרכה, האימונים והלוחמה בנשק, ויוצאות האט"ס הביאו את הסדר, 14 חמש מפקדות הח"ן הראשונות היו מפקדות ששירתו המשמעת והארגון . 15 וקצינות נוספות, גם הן ממשוחררות הצבא הבריטי, מילאו בצבא הבריטי, 16 מערך הח"ן היה מסגרת ארגונית תפקידים פיקודיים ומִנהליים שונים בחיל . במסגרת אגף כוח אדם בצה"ל, שתפיסת תפקידיו תאמה במידה רבה את התפיסה הבריטית . כמה עשרות חיילות משוחררות מהצבא הבריטי, בעיקר אלה שהיו חברות הגנה טרם גיוסן, השתתפו במלחמת העצמאות בתפקידים שונים במסגרת גדודי נשים שהוקמו ליד חטיבות גברים . אסתר ליאור למשל, נהגת בפלוגה 513 במינה, נהגה אמבולנס והובילה פצועים תחת אש במלחמת העצמאות . ברוכה בן – חיים, ששירתה בחדר סינון לאיתור מטוסים בווא"ף, שירתה אחרי המלחמה כאלחוטאית בהגנה, ובתפקיד זה השתתפה גם בשיחות על הסכם שביתת הנשק בין ישראל למצרים ברודוס ( נובמבר 1948 ) . אסתר רוזנצוויג התגייסה לצה"ל ונפלה בקרב על גוש עציון במלחמת העצמאות . כמה קצינות מילאו תפקידי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי