השפעת מלחמת העולם השנייה על מעמדן של נשים

953ה ש י ר ו ת ש ל נ ש ו ת ה י י ש ו ב ב ר א י י ה ה י ס ט ו ר י ת פי הנרטיב השני, לא נוצר שינוי חברתי עבור הנשים . הן חשו אולי שינוי אישי מהותי בחייהן, אולם המלחמה לא הוצגה כתקופת שחרור של האישה, אלא כתקופה מוגבלת בזמן וחסרת יציבות, שסיומה סימן את חזרתה הבטוחה של 8 האישה לביתיות המוגנת והמגוננת . כניסת נשים לתחום הציבורי נבחנת באופן דומה . אחד המאבקים הפמיניסטיים הוותיקים ביותר מתנהל נגד ההבחנה המסורתית שבין התחום הפרטי לבין התחום הציבורי . גם בתקופת היישוב, ואחר כך במדינת ישראל, נוצר הרושם שנשים יצאו לתחום הציבורי רק לאחר שמיצו את חובותיהן בתחום הפרטי, אף שנשים היו פעילות בוועדות, במפלגות ובארגונים וולונטריים . לפי הסבר אחד, הדבר נובע מהאופן שבו נשמרת הבניית המציאות במושגים דיכוטומיים של פרטי לעומת ציבורי ו"גברי" לעומת "נשי" . לפי הסבר אחר, הגברים הם אלה שבעיקר נהנים מזכות אמִִתית ומלאה ליטול חלק בחיים הציבוריים, ואילו הנשים אינן מוזמנות באמת ליטול חלק מלא, חופשי ושווה במתרחש בתחום 9 הציבורי . מרילין לייק, שבדקה את השפעת המלחמה על נשים באוסטרליה, התייחסה למחקרים שהשוו את מקומן של נשי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי